Avlastning i hemmet/tillfälligt boende

Avlastning i hemmet

Den som vårdar en närstående i hemmet och har behov av egen tid, kan få avlösning i hemmet av hemtjänsten.
Avlösning i hemmet upp till 20 timmar per månad är gratis.

Tillfälligt boende

Det finns olika typer av tillfälligt boende

  • Korttidsboende är en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet. Du kan få korttidsboende när du behöver rehabilitering/återhämtning, i väntan på plats på vårdboende eller vid vård i livets slutskede. 
  • Växelvårdsboende är en kontinuerlig växling mellan boende i det egna hemmet och vårdboende.
  • Trygghetsplats är till för personer som inte kan klara sig hemma och snabbt kan behöva komma till ett boende. En trygghetsplats kan bokas upp till 14 dagar. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.
    Den som vårdar en anhörig och behöver egen tid kan boka en trygghetsplats för sin närstående.
    Trygghetsplats bokas via boendesamordnaren. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen.

Tillfälligt boende finns på Lövåsgården och Norrgläntan i Katrineholm, Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik. Behovet prövas alltid enligt Socialtjänstlagen.

Har frågor eller vill ansöka om avlastning/tillfälligt boende kontakta boendesamordnaren.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Boendesamordnare
Telefon: 0150-578 27
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*