Tillbaka Lättläst

Hjälp och stöd för äldre

Som äldre kan du få olika former av stöd

 • Anhörigstöd
 • Avlastning i hemmet/tillfälligt boende
 • Boende i form av vårdboende, demensboende, korttidsboende
 • Bostadsanpassning
 • Dagrehab
 • Dagverksamhet 
 • Fixar-Malte 
 • Färdtjänst 
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet (hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad)
 • Hjälpmedel
 • Ledsagning
 • Matdistribution
 • Rehabilitering
 • Trygghetslarm

Vänd dig till en handläggare om du behöver stöd.
Vi följer social-tjänst-lagen
när vi bestämmer vilket stöd du kan få.
Vi ser också vilket behov du har.

Kostnad för stödet

Vi tar ut en avgift för omvårdnad och service.

Hur mycket pengar det kostar
kan du se under rubriken som heter Avgifter.

Ansök om stöd

Vill du ansöka om hjälp i hemmet,
boende eller har du frågor?
Ring Vård och omsorg Direkt
telefon 0150-48 80 30.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*