Hjälp och stöd för äldre

Händer, foto: Helena Schnackenburg

Här kan du läsa om hjälp och stöd som finns att få för äldre i Katrineholms kommun.

Insatser till äldre

Kommunens insatser till äldre omfattar bland annat

 • Anhörigstöd
 • Avlastning/tillfälligt boende
 • Boende i form av servicehus, vårdboende, demensboende, korttidsboende
 • Bostadsanpassning
 • Dagrehab
 • Dagverksamhet 
 • Fixar-Malte 
 • Färdtjänst 
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet (hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad
 • Hjälpmedel
 • Ledsagning
 • Matdistribution
 • Rehabilitering
 • Trygghetslarm

Insatserna grundas på Socialtjänstlagen (SoL).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för att följa upp att kommunen följer lagen.

Mer information om de olika insatserna finns i vänsterspalten.

Avgift

Du betalar en avgift för den omvårdnad och service du får.
Under rubriken Avgifter kan du läsa mer om hur avgiften beräknas och vilka belopp som gäller.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*