Hjälp och stöd för äldre

Händer, foto: Helena Schnackenburg

Här kan du läsa om hjälp och stöd som finns att få för äldre i Katrineholms kommun.

Insatser till äldre

Kommunens insatser till äldre omfattar bland annat

 • Anhörigstöd
 • Avlastning/tillfälligt boende
 • Boende i form av servicehus, vårdboende, demensboende, korttidsboende
 • Bostadsanpassning
 • Dagrehab
 • Dagverksamhet 
 • Fixar-Malte 
 • Färdtjänst 
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet (hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad
 • Hjälpmedel
 • Ledsagning
 • Matdistribution
 • Rehabilitering
 • Trygghetslarm

Insatserna grundas på Socialtjänstlagen (SoL).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för att följa upp att kommunen följer lagen.

Mer information om de olika insatserna finns i vänsterspalten.

Avgift

Du betalar en avgift för den omvårdnad och service du får.
Under rubriken Avgifter kan du läsa mer om hur avgiften beräknas och vilka belopp som gäller.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*