Tillbaka Lättläst

Boende för äldre

Tillfälligt boende

Det finns olika typer
av tillfälligt boende.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende.
och kan beviljas i väntan på

 • anpassning av bostad för rullstol,
  rollator eller annat
 • vid behov av tillfälligt boende
  när anhöriga som vårdar hemma
  behöver avlastning
 • vid fortsatt rehabilitering
  efter vistelse på sjukhus
 • vid vård i livets slutskede.

Växelvårdsboende

Växelvårdsboende innebär
växling mellan boende i eget hem
och vårdboende.

Trygghetsplats

Trygghetsplats är till för personer
som inte kan klara sig hemma
och snabbt behöver komma till ett 
boende

En trygghetsplats
kan bokas upp till 14 dagar.
Personer som kan få trygghetsplats
får inte ha akut behov av läkare.

Den som vårdar en anhörig
och behöver egen tid
kan boka en trygghetsplats
för sin närstående.
Då ringer du Äldreomsorgen direkt.
Telefonnummer finns i högerspalten.

Boenden för äldre

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du ansöka om särskilt boende.
Det finns olika former
av särskilda boenden.

Servicehus

I Katrineholm finns två servicehus
Igelkotten och Pantern
med totalt 110 lägenheter.

Vårdboenden

I kommunen finns tio vårdboenden
med totalt cirka 200 lägenheter.

I tätorten finns

 • Furuliden
 • Igelkotten
 • Lövåsgården
 • Norrgläntan
 • Pantern
 • Strandgården

I kransorterna finns

 • Almgården i Julita
 • Malmgården i Sköldinge
 • Vallgården i Valla 
 • Yngaregården i Björkvik

Demensboenden

För personer med demensdiagnos
finns särskilda demensboenden
med 124 lägenheter. 
Demensboenden finns på

 • Almgården i Julita
 • Igelkotten
 • Lövåsgården
 • Norrgläntan
 • Pantern
 • Strandgården
 • Vallgården i Valla

Du kan läsa mer om våra olika boenden
i vänsterspalten.

Ansökan och utredning

För att ansöka om boende
ringer du Äldreomsorgen direkt.
Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.
Handläggaren gör en utredning
för att se om du har rätt till boende.

Beslut och handläggningstid

Efter utredning
får du ett skriftligt beslut.
Beslutet grundas på Socialtjänstlagen
och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid
från att din ansökan kommer in
till att beslut fattas.
Detta beror på vilka uppgifter
vi behöver hämta in
under utredningen.
Handläggningen sker så fort som möjligt.

Beslutet kan överklagas
hos Förvaltningsrätten. 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*