Boende för äldre

 Livet på vårdboende Foto:Hanna Maxstad

Tillfälligt boende

Det finns olika typer av tillfälligt boende

 • Korttidsboende är en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet, . Du kan få korttidsboende när du behöver rehabilitering/återhämtning, i väntan på plats på vårdboende eller vid vård i livets slutskede. 
 • Växelvårdsboende är en kontinuerlig växling mellan boende i det egna hemmet och vårdboende.
 • Trygghetsplats är till för personer som inte kan klara sig hemma och snabbt kan behöva komma till ett boende. En trygghetsplats kan bokas upp till 14 dagar. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.
  Den som vårdar en anhörig och behöver egen tid kan boka en trygghetsplats för sin närstående.
  Trygghetsplats bokas via boendesamordnaren. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen.

Tillfälligt boende finns på Lövåsgården och Norrgläntan i Katrineholm, Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik. Behovet prövas alltid enligt Socialtjänstlagen.

Boenden för äldre

När det blir svårt att bo kvar i det egna hemmet finns det möjlighet att ansöka om särskilt boende. Det finns olika former av boenden.

Äldreboendenas geografiska placering hittar du på kartan i högerspalten. 

Servicehus

Det finns två servicehus i centrala Katrineholm med totalt 110 lägenheter. Servicehus finns på

 • Igelkotten
 • Pantern

Vårdboenden

I Katrineholms kommun finns tio vårdboenden med cirka 200 lägenheter.

I tätorten finns

 • Furuliden
 • Igelkotten
 • Lövåsgården
 • Norrgläntan
 • Pantern
 • Strandgården

I kransorterna finns

 • Almgården i Julita
 • Malmgården i Sköldinge
 • Vallgården i Valla 
 • Yngaregården i Björkvik

Demensboenden

För personer med demensdiagnos finns särskilt anpassade boenden med 124 lägenheter.
Demensboenden finns på

 • Almgården i Julita
 • Igelkotten
 • Lövåsgården
 • Norrgläntan
 • Pantern
 • Strandgården
 • Vallgården i Valla

Du kan läsa mer om våra olika boenden i vänsterspalten.

Ansökan och utredning

För att ansöka om boende vänder du dig till en biståndshandläggare via Vård och omsorg Direkt. Telefonnummer finns i högerspalten. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.
En handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till boende.

Till E-tjänst/blankett

Beslut och handläggningstid

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på Socialtjänstlagen och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid från att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*