Uppsägning av hyresavtal för kommunens vård/-äldreboenden

Blankett för uppsägning av hyresavtal hos Katrineholms Fastighets AB, KFAB.

Observera att blanketten endast gäller för kommunens vård- och äldreboenden.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*