Val eller byte av utförare inom hemtjänsten (E-tjänst/blankett)

Här kan du välja eller byta utförare av hemtjänst. Du kan enbart välja utförare som är godkända av kommunen.

Ditt behov av hemtjänst prövas alltid enligt Socialtjänstlagen. Du har rätt till stöd och hjälp om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov. Innan du väljer utförare av hemtjänst måste kommunens handläggare godkänna din ansökan om stöd och hjälp.

Klicka här för att komma till E-tjänst/blankett för val eller byte av utförare av hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*