Inkomstförfrågan för beräkning av avgift för äldre och personer med funktionsnedsättning (E-tjänst/blankett)

Här lämnar du uppgift om inkomster för beräkning av avgifter för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. 
Detta för att kommunen ska kunna fastställa rätt avgift för beviljade insatser i förhållande till din inkomst.
Väljer du att inte lämna uppgift tas avgift ut enligt maxtaxa.
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avgiftshandläggare
Telefon: 0150-575 29, 568 09
Telefontid måndag-fredag klockan 9-11
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*