Ansökan om hjälp i hemmet och boende för äldre (E-tjänst/blankett)

Här ansöker du om

  • Hjälp i hemmet som städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och avlösarservice
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende
  • Ledsagarservice
  • Matdistribution
  • Särskilt boende
  • Växelvård

Klicka här för att komma till komma till E-tjänst/blanketter för ansöka om hjälp i hemmet och boende för äldre

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*