Ansökan om bidrag för bostadsanpassning (blanketter)

Här finns finns blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
Den går att fylla i och sedan skriva ut.

Till blanketten ska alltid ett intyg bifogas om behovet av anpassningen.
Intyget ska vara skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Den som ska intyga behov av spisvakt och dosa till befintlig dörrautomatik kan använda kommunens blanketter som finns nedan.

Ansökan och eventuella bilagor skickas till:

Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Medborgarfunktionen
641 80 Katrineholm

 

Ansökan om bidrag för bostadsanpassning

Intyg för spisvakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 0150-575 24
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*