Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst (E-tjänst/blanketter)

För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som överstiger tre månader och som avsevärt försvårar eller omöjliggör resa med kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst beviljas personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med tåg, flyg eller buss, trots hjälp av trafikföretagets personal.

Tillstånd beviljas först efter en individuell bedömning med utgångspunkt från Färdtjänstlagen och Lagen om riksfärdtjänst samt kommunens lokala regler och riktlinjer.

Klicka här för att komma till E-tjänst/blanketter för ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0150-578 34
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*