Anmälan till Lövåsgårdens dagrehab (blankett)

Blankett för anmälan till Lövåsgårdens dagrehab.

Blanketten fylls i av den sökande själv, helst, i samråd med sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.
Enskilda som själva anmäler intresse för dagrehabiliteringen erbjuds en bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut innan träningsstart.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Rehabenhetens reception
Telefon: 0150-48 84 60.
Telefontid klockan 11-12
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*