Avgifter äldreomsorg 2018

Avgiften för insatser inom äldreomsorgen styrs av Lagen om maxtaxa och finns beskrivna i 8 kap 2-9 §§ Socialtjänstlagen (SoL).
En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm och korttidsboende.

Från den 1 januari 2018 är maxtaxan 2 044 kronor per månad för beviljade insatser.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst av pension och boendekostnad.
Vill du ha informationsblad och blankett hemskickad är du välkommen att ringa avgiftshandläggaren, telefonnumret hittar du i högerspalten. Informationsblad med räkneexempel finns i högerspalten.

Hyror på särskilda boenden

 • Almgården, Furuliden, Lövåsgården, Malmgården, Norrgläntan, Strandgården, Vallgården, Yngaregården = 5 000 kronor per månad (vissa mindre lägenheter på Almgården och Yngaregården kostar 4 070 kronor/månad). 
 • Dubblett = 5 717 kronor per månad.
 • Igelkotten (Tallåsgården och Solgläntan) = 4 600 kronor per månad.
 • Igelkottens servicehus = 4 279-6 473 kronor per månad beroende på hur stor lägenheten är.
 • Panterns servicehus = 5 781-6 361 kronor per månad beroende på hur stor lägenheten är.

Måltider

 • Hemsändning av mat, månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar/månad)
  Med tillbehör  = 1 860 kronor/månad
  Utan tillbehör = 1 650 kronor/månad
 • Matabonnemang på boende = 3 450 kronor per månad
 • Frukost i servicehusets restaurang = 23 kronor/dag
 • Lunch vid dag- och områdescentraler samt hemsändning = 62 kronor/dag
 • Kvällsmåltid = 31 kronor/dag
 • Måltidsavgift korttidsvistelse/avlastning = 115 kronor per dag 
 • Deltagande i dagverksamhet, dagvård och dagrehab = 75 kronor
  I priset ingår lättfrukost, lunch och kaffe.

Korttidsvistelse/avlastning

Kostnaden för korttidsvistelse/avlastning betalas enligt Lagen om maxtaxa.
Har du hemtjänst betalar du din hemtjänstavgift.
Maten kostar 115 kronor per dag.

Trygghetslarm

 • Den högsta avgiften för trygghetslarm är 275 kronor per månad.

Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

 • Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende = 100 kronor/byxa.

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

 • Patientavgift inkontinenshjälpmedel = 100 kronor/förskrivning.

Patientavgiften gäller inte boende på särskilt boende och LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunen ansvarar för vuxna brukare, vars åldersgrupp ska harmonisera med hemsjukvården och särskilt boende.

Resor till dagverksamhet för äldre

 • Oavsett antal resor = 400 kronor per månad.

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen via e-tjänst eller blankett, länk finns i högerspalten.
Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift.

Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift, exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadstillägg.

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro via vår e-tjänst, länk finns i högerspalten.
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar och passar bra för återkommande räkningar. Då dras beloppet automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Fördelar är högre bekvämlighet, minskad risk för missade förfallodagar och att du slipper betala eventuella faktureringsavgifter.
Vill du ha en blankett hemskickad, ring avgiftshandläggaren.

Reducering av avgift

Reducering av din hemtjänstavgift görs enligt särskilda regler vid frånvaro, till exempel på grund av sjukhusvistelse.
Avgiften för trygghetslarm reduceras dock inte.

Reducerad hyra vid dubbla boenden

Du kan ansöka om reducerad hyra om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett, länk finns i högerspalten.
Vill du ha blanketten hemskickad kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Hyran kan reduceras upp till tre månader. En reducerad hyra kan aldrig bli högre än maxtaxan.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad hyra.

När du ansöker om reducerad hyra ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Avgiftsfria tjänster inom äldreomsorgen

 • Stöd till anhöriga
 • Fixar Malte
 • Hembesök av handläggare
 • Hemtjänstcafé
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende. Sjuksköterska bedömer behovet.
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på särskilda boenden)
 • Uppsökande verksamhet för 80-åringar
 • Utryckning av larmpatrullen (kräver beslut om larm)
 • Viss underhållning på särskilda boenden

Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlastning i hemmet upp till 20 timmar per månad
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Insatser av nattpatrullen (när du har bistånd i övrigt)
 • Telefontjänst (möjlighet att bli uppringd dagligen av hemtjänstpersonal)
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avgiftshandläggare
Telefon: 0150-575 29, 568 09
Telefontid måndag-fredag klockan 9-11
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*