Tillbaka Lättläst

Stöd till äldre


Välkommen till Äldreomsorgen i Katrineholm!


Vi vill att du som är äldre och dina anhöriga ska känna er trygga.
Du ska kunna vara aktiv och bo självständigt.
Vi vill också att du ska ha ett meningsfullt liv
tillsammans med andra.

Vi vill erbjuda dig god vård och omsorg. Och du ska bli
respekterad för den du är och de behov du har.

Det stöd du får ska anpassas efter dina behov.

Vi arbetar efter ett salutogent tankesätt.
Det betyder att du ska kunna leva
ett meningsfullt, begripligt
och hanterbart liv.

När du inte kan bo hemma längre
ska du kunna flytta
till ett bra vårdboende.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar
inom äldreomsorgen
har tystnadsplikt.

De får inte tala om
för någon utomstående
vad du har berättat.
De får inte berätta om något de fått reda på
när de arbetar tillsammans med dig.

De får inte heller
lämna uppgifter om dig
till någon myndighet
utan att du samtycker. 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*