Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Tystnadsplikt eller sekretess som det också kallas är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

 Sekretess innebär bland annat 

  • Att man inte får diskutera sitt arbete med familj eller vänner.
  • Att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar som rör en enskilds personliga förhållanden.
  • Att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person.
  • Att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild.

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet. All personal (även studenter och vikarier) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda klienter eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sekretess