Misstanke om barn eller vuxen som far illa

Om du får vetskap om eller misstänker att barn, ungdom eller vuxen far illa på något sätt bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdom som far illa hanteras skyndsamt.

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialförvaltningen.

Personal hos andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialförvaltningen, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn eller ungdomar som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Har du frågor kring eller vill göra en anmälan gällande barn, ungdomar eller vuxna som far illa ringer du 0150-48 83 00 under dessa tider:

Måndag klockan 9-12
Tisdag klockan 13-16
Onsdag klockan 9-12
Torsdag klockan 9-12
Fredag klockan 9-12

Vid akuta situationer kan du nå oss även övrig kontorstid via växeln 0150-570 00.

Du kan också kontakta oss via e-post (läses endast under kontorstid).

Ett besök på socialförvaltningen kostar inget.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid hänvisar vi till den sociala beredskapen som du når via SOS alarm på telefon 08-454 29 48.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna
Telefon: 0150-48 83 00, Fax 48 81 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna
* = Obligatorisk uppgift
*