Spelprogrammet

Folkhälsoinstitutet räknar med att cirka 2 % av Sveriges befolkning har problem med spel om pengar som lett till ekonomiska, sociala och personliga problem på grund av sitt spelande och både spelare och anhöriga drabbas allvarligt. Det räknas med att cirka 171 000 personer får sin livskvalitet försämrad för att de lever nära en spelare och 82 000 av dessa är barn. Idag betraktas spelberoende som ett växande folkhälsoproblem.

Du är varmt välkommen att delta i spelbehandlingsprogrammet där vi kommer arbeta i grupp, i strukturerad manualbaserad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vi kommer bl.a identifiera

 • Vilka faktorer som utlöser ”spelsug”
 • Hur du hanterar det och hur du kan motstå spelande
 • Vi kommer kartlägga vanliga ”tankefällor”
 • Motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri
 • Delta under GA möten utöver Spelprogrammet

Behandlingen är kostadsfri för dig som bor i kommunen.

Anhörigprogram till spelberoende är helt kostnadsfritt för dig som bor i kommunen. Många anhöriga till spelare känner sig svikna och lurade. De bär på känsla av otrygghet och oro. Kanske deras ekonomiska trygghet är hotad.

Syfte med anhörigstödet är att ge ökade kunskaper om spelberoende och stärka och utöka färdigheter för att i framtiden bättre kunna lösa problem som uppstår i relationen till den spelberoende.

Innehåll i anhörigprogrammet till spelare är bland annat:

 • Vad är spelberoende?
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser
 • Att be om hjälp
 • Kommunikation
 • Delta under Al-anon möte utöver Anhörigprogrammet

Har du frågor? Kontakta anhörigterapeut Jessica Carlson:
E-post: jessica.carlson@katrineholm.se
Tel: 072-247 45 57

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*