Rehabilitering

 

Rehabiliteirng fgör det mjligt att kunna bo hemma så länge som möjligt.

För att kunna bo hemma så länge som möjligt erbjuder Katrineholms kommun ökat stöd, vård och rehabilitering i hemmet. Det utökade stödet till rehabilitering är en del av Katrineholms trygghetsmodell som ska bidra till att äldre får högre livskvalité och får förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. 

På enheten arbetar:

  • sjukgymnaster
  • arbetsterapeuter
  • rehabassistenter.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till brukare inom äldreomsorgen och till personer med funktionsnedsättning.
Hembesök kan även erbjudas personer över 65 år som inte kan ta sig själva eller med hjälp till öppenvårdsmottagning eller sjukhus.

Vår uppgift

Enhetens uppgift är att stödja dig som drabbats av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Kontakt

Vill du ha kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast ring är du välkommen att höra av dig till oss. 

Telefon: 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 11-12

Arbetsterapeut och sjukgymnast inom korttidsboenden, särskilda boenden och funktionsnedsättning

Samtliga av kommunens korttidsboenden, särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning har en arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad till verksamheten. De utför bedömningar av funktions-, aktivitets- och förflyttningsförmåga. De boende får vid behov råd och träning som är individuellt anpassad till den enskildes aktivitets- och funktionsförmåga.
Vid behov kan hjälpmedel provas ut.

Arbetsterapeut och sjukgymnast inom ordinärt boende

Hembesök erbjuds till dig som på grund av funktionsnedsättning inte själv eller med hjälp av andra kan ta dig till öppenvårdsmottagningen på vårdcentralen.

Du kan få hjälp med till exempel individuellt anpassad träning i hem- och närmiljön, utprovning av hjälpmedel, information kring fallförebyggande åtgärder eller hjälp med bedömning inför ansökan om bostadsanpassning.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Rehabenhetens reception
Telefon: 0150-48 84 60.
Telefontid klockan 11-12
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*