Hemsjukvård

Hemsjukvården i Katrineholms kommun bedrivs utifrån ett hälsofrämjande synsätt av personal med rätt kompetens. Personalen består av distriktssköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i team.

Hemsjukvården är uppdelad på geografiska distrikt som även omfattar landsbygden. Vårt arbete bedrivs på uppdrag av primärvården och landstinget.

För att bli inskriven i hemsjukvården ska du vara över 18 år och ha ett långvarigt sjukvårdsbehov.
Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till din vårdcentral eller sjukhus. En personlig bedömning görs av distriktsläkare och distriktssköterska innan du blir inskriven i hemsjukvården.

Distriktssköterskorna tjänstgör dygnet runt. 

Du når oss dagtid via kommunens växel, telefon 570 00 eller via Vård och omsorg Direkt, telefon 0150-48 80 30.

Vårt mål är att du som behöver hjälp ska känna att ditt behov bemöts med respekt så att du kan känna trygghet och tillit till personalen som besöker dig i ditt hem. Vi arbetar för att bevara din integritet och självbestämmande.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Sjuksköterskechef
Telefon: 0150-575 27, 575 73
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*