Sjukvård och hälsa

Sköterska mäter blodtrycket på en person.

Dagrehab

Dagrehab vänder sig till äldre personer i Katrineholm som behöver träning i kombination med social samvaro. Dagrehab kan vara en hjälp att komma igång efter sjukhusvistelse.

Läs mer om dagrehab i vänsterspalten.

Hemsjukvård

För att bli inskriven i hemsjukvården ska du vara över 18 år och ha ett långvarigt sjukvårdsbehov.
Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till din vårdcentral eller sjukhus.
En personlig bedömning görs av distriktsläkare och distriktssköterska innan du blir inskriven i hemsjukvården.

Läs mer om kommunens hemsjukvård i vänsterspalten.

Rehabilitering

Katrineholms kommun har också sjuksköterskor och rehabpersonal på de särskilda boendena, både inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
För att nå dem kan du antingen ringa kommunens växel 0150-570 00 eller Vård och omsorg direkt 0150-48 80 30.

Läs mer om rehabilitering i vänsterspalten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Inom kommunens verksamheter ansvarar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Detta innebär att MAS ska se till att det medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. MAS arbetar med rutiner och riktlinjer och följer upp att dessa efterlevs.

Telefon medicinskt ansvarig sjuksköterska 0150-568 17.

Kullbergska sjukhuset

I Katrineholm finns ett närsjukhus för västra länsdelen, Kullbergska sjukhuset.
Det är Landstinget Sörmland som ansvarar för sjukhuset och de tre vårdcentralerna med barnavårdscentraler och distriktssköterskemottagningar.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Sjuksköterskechef
Telefon: 0150-575 27, 575 73
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*