Svårt att sova

Goda sömnvanor är en viktig del av en bra livsstil. Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig. Dessutom växer och utvecklas barn snabbt, därför behöver de mycket sömn.

Om du som barn eller ungdomar har sovit för lite får kan du få sämre minne och koncentrationsförmåga och ha svårare att lära dig nya saker. Du kan också bli ledsen, irriterad och rastlös.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112.

Få hjälp hos

Barnavårdcentraler

Vårdcentralerna i Sörmland

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland

 

Ungdomsmottagning 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*