Psykos

Om du får en psykos får du en förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att du känner dig styrd eller övervakad utan att vara det.

Det är också vanligt att du hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att du får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112

Få hjälp hos

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Vuxenpsykiatri i Landstinget Sörmland

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*