Oro

Att känna oro ibland hör till livet, oavsett hur gammal du är. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig mer än andra.

Om du oroar dig mycket kan du få hjälp att hantera din oro.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112

Få hjälp hos

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Barnavårdcentraler
För barn 0-6 år

Ungdomsmottagning
För ungdomar från 13 till 20/23 år

Vårdcentralerna i Sörmland
Vuxna

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*