Svårt att koncentrera sig

Alla barn kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte intresserar dem. Men för en del barn handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat.

Orsaken kan till exempel vara

  • sociala problem i hemmet
  • oro för till exempel en närstående som inte mår bra
  • fysisk sjukdom, som kan ta mycket av barnets tid och kraft
  • funktionsnedsättning, som till exempel adhd.

Få hjälp hos

Barnavårdcentraler

Vårdcentralerna i Sörmland
Vuxna

UngdomsmottagningBarn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*