Manisk eller deprimerad, Bipolär sjukdom

Om du i  perioder är antingen manisk eller deprimerad kan du ha bipolär sjukdom.

När du är manisk kan du förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När du är deprimerad kan allt kännas svårt och du kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom mår du oftast bra och kan ofta leva som vanligt.

Sjukdomen visar sig oftast första gången i tonåren. Risken att bli sjuk är större om du har en nära släkting som har sjukdomen.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112.

Få hjälp hos

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Vuxenpsykiatri i Landstinget Sörmland
För vuxna

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*