Våld och övergrepp

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är du beroende av att de vuxna i din närhet skyddar och tar hand om dig på ett sätt som gör att du kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att få mat och rena kläder.

Om du själv blir misshandlad är det viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på.

Du kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om du vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112

Akutmottagningar i Sörmland

Få hjälp hos

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Barnavårdscentraler

Vårdcentralerna i Sörmland

 Ungdomsmottagning

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium

Familjeenheten hjälper familjer där barn och vuxna har svårt att nå varandra, mår dåligt eller blivit utsatta för våld eller övergrepp.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*