Skolfrånvaro

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att en elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Det är viktigt att berätta om du inte mår bra i skolan. Du kan vända dig till dina föräldrar, någon annan vuxen du har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan. Du kan också få hjälp hos BUP eller ungdomsmottagningen.

Få hjälp hos

Familjeenheten hjälper familjer där barn och vuxna har svårt att nå varandra eller mår dåligt av någon orsak.

Ungdomssupport 
Du kan vända dig till Ungdomssupport om du som ungdom har alkohol- eller drogproblem som gör att du inte mår bra i skolan.

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*