Anmäla barn som far illa - Katrineholm

Anmäla barn som far illa

Om du får vetskap om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdom som far illa utreds skyndsamt.

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialförvaltningens mottagningsgrupp för att tillsammans med personalen där diskutera vilka möjligheter som finns till stöd.

Personal hos andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialförvaltningen, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn eller ungdomar som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*