Kriminalitet

Om du av olika skäl kan hamnar i situationer som leder till att du på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att du gör ett inbrott eller skadar andra kan du få hjälp att bryta ditt mönster.

Om du är under 15 år och gör ett brott kan du inte straffas, men polisen kan ingripa. Polisen tar då kontakt med dina föräldrar och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan du bli straffad om du begår ett brott.

Få hjälp hos

Medling gör det möjligt att träffa den person du utsatt för för brott eller den som utsatt dig för brott. Mötet kan leda till att ni kommer överens om hur brottet ska gottgöras.

Vägskälet är ett särskilt program som ska förebygga att du utvecklar ett bestående kriminellt beteende.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*