Elevhälsan inom gymnasieskolan

Elevhälsan inom gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor samt skolläkare. Dessa arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Så kontaktar du elevhälsan

Vårdnadshavare och elever kontaktar i första hand Elevhälsan via respektive skola.

Du kan läsa mer om gymnasieskolornas elevhälsa samt få kontaktuppgifter på respektive skolas webbplats.

Duveholmsgymnasiet

Katrineholms Tekniska College

Lindengymnasiet

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*