Funktionsnedsättning

OM du har en funktionsnedsättning har du nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället om behov finns.

Få hjälp hos

Habiliteringsverksamheten hjälper barn och ungdomar med varaktig funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsförvaltningen, handikappomsorgen direkt här kan du ansöka om stöd enligt Lagen om särskild service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Stöd till anhöriga ge stöd och gemenskap till vuxna som är anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*