Budget- och skuldsanering

Har du svårt att få ihop din ekonomi? Kommunen har två budget- och skuldrådgivare som kan ge dig råd och stöd för att hjälpa dig att lösa din ekonomiska situation.

Lösningen kan bestå av:

  • hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • råd som fokuserar på dina skulder.
  • förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
  • information om hur en skuldsanering går till.
  • råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.
  • för skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag.

Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.
 
Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Från 1 juli 2011 finns det en möjlighet att bevilja skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare förutsatt att de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Mer information

Vill du ha mer information om budgetrådgivning och skuldsanering? Du är välkommen att ringa varje vardag klockan 8.00-16.00.
Budgetrådgivarna finns nu i Kullbergska huset på Bievägen 1 B.

Telefon: 0150-576 16, Mobil: 070-224 34 21 eller
Telefon: 0150-575 20, Mobil: 070-570 15 57

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*