Svårt att läsa och skriva

Dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårighet. Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken.

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Ofta handlar det till en början om att du har problem med både talat och skrivet språk. Till exempel kan du ha svårt att skilja på ord och delar av ord när du ser och hör dem, vilket ofta gör att du får problem att förstå det lästa och hörda. Men också att skriva ord kan vara besvärligt, både att stava rätt och komma ihåg vilket ord som ska användas. Du kan också ha svårare att läsa än att höra information.

Få hjälp hos

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium 

Vårdcentralerna i Sörmland

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*