Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Hur du reagerar på sorg är olika beroende på omständigheterna, vilken relation du hade till den som avlidit och hur du är som person.

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet
  • längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112

Få hjälp hos

Barnavårdscentraler

Elevhälsa gymnasium

Elevhälsa förskola och grundskola

Vårdcentraler i Sörmland

BUP - Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen

Ungdomsmottagning

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*