Brister i föräldraskap

Alla barn och ungdomar behöver omsorg från vuxna. 

Om dina föräldrar inte kan ge dig det stöd och omsorg du behöver kan föräldrarna behöva stöd och hjälp. Att föräldrarna inte klarar av det kan bero på olika anledningar, till exempel psykisk sjukdom eller att de är stressade och upptagna av sina egna problem.

Akut hjälp

behöver du aktu hjälp ska du ringa 112

Få hjälp hos

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium

Familjeenheten hjälper familjer där barn och vuxna har svårt att nå varandra, mår dåligt eller blivit utsatta för våld eller övergrepp.

BUP - Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen

Vårdcentralerna i Sörmland

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*