Asperger

Aspergers syndrom och autism är så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om Aspergers syndrom

Aspergers syndrom påverkar bland annat hur du förstår andra och som kan göra att det tar mycket energi att sortera intryck. Personer med Aspbergers syndrom brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända. har du Aspergers syndrom har du säkert lätt att lära dig sånt du är intresserad av.

Aspergers syndrom har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom.

Få hjälp hos

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium

Habiliteringsverksamheten hjälper barn och unga med varaktiga funktionsnedsättningar

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*