Alkohol och droger

Om du dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan du utveckla ett alkoholberoende. Det  kan vara svårt att sluta dricka, men med bra stöd och hjälp kan du bli av med ditt alkoholberoende.

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är du känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och du ska inte dricka alls. För att skydda unga personer finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112.

Få hjälp hos

Vårdcentralerna i Sörmland

Anmäla barn som far illa 
Socialförvaltningen har en mottagning dit du kan vända dig med frågor eller när du vill göra en anmälan om någon som far illa av sitt drickande.

Elevhälsa 

Ungdomsmottagning

Ungdomssupport 
Du kan vända dig till Ungdomssupport om du som ungdom upplever problem med ditt drickande.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*