Tandvård

Vuxna som har särskilda behov kan efter bedömning få del av landstingets tandvårdsstöd.
Det betyder att du betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården. 
Du har rätt att få avgiften införd i ditt högkostnadskort och om du har frikort så gäller det.

Landstingets tandvårdsstöd omfattar:

 • Tandvård vid stort omvårdnadsbehov.
  Intyg utfärdas av LSS-handläggare eller sjuksköterska i äldreboende.
 • Tandvård som led i sjukdomsbehandling.
  Läkarremiss krävs i de flesta fall.
 • Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning.
  Särskilt läkarintyg krävs.

För intyg vid stort omvårdnadsbehov – kontakta:

 • LSS-handläggare 0150-568 65, 568 64, 48 81 27, 568 93
 • För äldre inskrivna i hemsjukvården och boende på äldreboende: Äldreomsorgen direkt 0150-48 80 30 för information om aktuell sjuksköterska

Personer som är berättigade till stödet får ett tandvårdskort av landstinget som ska visas upp vid besök i tandvården.

För mer information hänvisas till Landstinget Sörmland, se länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*