Personligt ombud

Stöd i vardagen för dig med långvarig psykisk funktionsnedsättning

Personligt ombud kan hjälpa dig med problem och svårigheter i vardagen. Vi arbetar på ditt uppdrag och har tystnadsplikt. Verksamheten är fristående från myndigheter och sjukvård. 

Vår uppgift är att hjälpa dig att få det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med arbetsgivare eller olika myndigheter.
Vårt mål är att du ska återta makten över ditt eget liv genom att hitta och använda dina rättigheter i samhället.

Personligt ombud kan vara den som hjälper dig att:

  • Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • Formulera dina önskemål om stöd och hjälp.
  • Söka den hjälp samhället har att erbjuda.
  • Vara i kontakt med olika myndigheter.
  • Samordna de hjälpinsatser du har från samhället.

Så här fungerar Personligt ombud:

  • Arbetar på ditt uppdragÄr fristående från myndigheter.
  • Har tystnadspliktFör inga journaler.
  • Är gratis för dig.
  • Är ingen insats.

Möten

Vi har kontor i Katrineholm, men kan också träffas i Flen. Om du vill kan vi besöka dig hemma. 


Kontakt

Se högerspalt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Personligt ombud
Telefon: 0150-568 46, 0150-568 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*