Personligt ombud

Bild Anne Hagberg och Henrik Andersson

 

Stöd i vardagen för dig med långvarig psykisk funktionsnedsättning

Personligt ombud kan hjälpa dig med problem och svårigheter i vardagen. Vi arbetar på ditt uppdrag och har sekretess.
Verksamheten är fristående från socialtjänst och psykiatrivård.
Vår uppgift är att hjälpa dig att få det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med arbetsgivare eller olika myndigheter.

Vårt mål är att du ska återta makten över ditt eget liv genom att hitta och använda dina rättigheter i samhället.

Vi kan till exempel hjälpa dig att:

  • kontakta distriktssköterska och läkare eller samordna dina kontakter med vården.
  • kontakta Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, överförmyndare, bostadsbolag, Arbetsförmedling eller andra myndigheter.
  • skriva ansökan om stöd från samhället, till exempel om kontaktperson eller god man.
  • föra din talan när du känner att du inte orkar själv.

Gratis

Allt stöd från personligt ombud är gratis. När du känner att du nått de mål du satt upp och har ett bättre fungerande liv så avslutar vi kontakten efter hand. Stödet från oss är tidsbegränsat men du är välkommen att söka vår hjälp fler gånger.

Möten

Vi har kontor i Katrineholm, men kan också träffas i Flen.
Om du vill kan vi besöka dig hemma.

Mer information finns i broschyr i högerspalten.


Kontakt

Se högerspalt

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Personligt ombud
Telefon: 0150-568 46, 0150-568 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*