Matdistribution

Du som bor i eget hem kan få matdistribution.
Det innebär att vakumförpackad kyld mat sänds hem två gånger per vecka.

Du betalar ett fast pris för maten. Priserna finns under rubriken Avgifter i vänsterspalten.

Behovet prövas alltid enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Har du frågor eller vill ansöka om matdistribution kontakta Vård och omsorg Direkt 0150-48 80 30.

Maten i matlådan lagas idag i köket på Humlegården i Vingåker med lokala råvaror och med fokus på att vara näringsrik för att våra äldre ska få det de behöver. Nu finns en informationsfilm om matlådan som berättar om matens väg, från köket på Humlegården hem till brukaren.

Här kan du se en film om matlådan

Har du frågor om matlådan?

Hör gärna av dig till vår dietist 0150-572 20

 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*