Hjälpmedel

Som stöd för klara vardagen i det egna hemmet finns möjlighet att få låna hjälpmedel. Om du har behov av hjälpmedel gör en arbetsterapeut eller sjukgymnast på rehabenheten en bedömning och individuell utprovning.

Rehabenheten förmedlar hjälpmedel som till exempel rullator, rullstol, toaförhöjning och övriga hjälpmedel som kan vara aktuella för att du ska klara din dagliga livsföring.

Vänd dig i första hand till din vårdcentral för att få låna hjälpmedel.

Om du inte har möjlighet att ta dig till vårdcentralen kan kommunens rehabpersonal erbjuda hembesök. Hjälpmedlen är ett lån så länge som behov finns.

Vill du ha kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast ring 0150-48 84 60, måndag-fredag kl 11-12.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Rehabenhetens reception
Telefon: 0150-48 84 60.
Telefontid klockan 11-12
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*