Hemtjänst vid psykisk ohälsa

Personal från hemtjänsten hjälper till att göra mellanmål.

För att kunna bo kvar hemma erbjuder kommunen utökat stöd, vård och rehabilitering i hemmet. Hemtjänsten underlättar möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänst

Insatserna kan vara städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.
Beslut om insatser ges efter prövning enligt Socialtjänstlagen.

Hemtjänsten arbetar utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att själv göra det som du klarar. Vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslorna tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar och vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och själv bestämma över din vardag.

Vill du veta mer eller är i behov av hjälp och stöd kontakta Vård och omsorg Direkt 0150-48 80 30.

Mottagningstimme i hemmet

I samband med vårdplanering på sjukhus för de som har försämrats i sitt hälsotillstånd eller inte har hemtjänst sedan tidigare erbjuds en mottagningstimme i hemmet.
Detta ska skapa trygghet inför hemkomsten och ger möjlighet till dialog om hur beviljade insatser ska utföras. Mottagningstimmen är en del av Katrineholms trygghetsmodell som ska bidra till att äldre får högre livskvalité och får förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

Mer information om trygghetsmodellen finns i högerspalten.

Fritt val av hemtjänst

Du som har hemtjänst kan välja om hemtjänsten ska utföras av kommunen eller en privat utförare. Valet omfattar alla insatser inom hemtjänsten, utom natt- och larminsatser. Dessa insatser utförs av kommunens personal.

Mer information om val av hemtjänst finns i i högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*