God man

Den som är sjuk, har en psykisk sjukdom eller liknande kan få hjälp av en God man.
Det innebär bland annat:

  • Hjälp med att söka bidrag och kontakta myndigheter, till exempel ansökan om bostadsbidrag
  • Sköta en persons ekonomi, till exempel betala räkningar
  • Kontakt med vård- och omsorgsgivare, till exempel hemtjänst och gruppboende.

Det är Tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap och förordnar god man eller förvaltare. Varje år granskar överförmyndaren den ekonomiska förvaltningen.

Om du på grund av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller med att få den vård och tillsyn du behöver, kan godmanskap anordnas.
Det är Tingsrätten som beslutar och förordnar god man.
Du ansöker om god man hos Överförmyndaren.

Vill du läsa mer se högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Överförmyndare