Arbete och sysselsättning vid psykisk ohälsa

Öppen verksamhet

Socialpsykiatrin har lokaler för öppen verksamhet på Drottninggatan 5, "5:an",  i centrala Katrineholm.
Dit är personer med psykiska funktionsnedsättningar välkomna för att få del av social gemenskap, ägna sig åt hobbyverksamhet, delta i studiecirklar med mera.
Där finns också ett café som deltagarna driver samt textil- och köksgrupp.

Aktiviteter/sysselsättning

Träffpunkt Fredsgatan finns på Fredsgatan 6, det är en träffpunkt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Där ordnas individanpassad verksamhet, kurser och olika friskvårdsaktiviteter.

På Oppundavägen 62 finns snickeri, monteringsarbete och vaktmästeri.

Socialpsykiatrins dagliga verksamhet ingår i en rehabiliteringstrappa på olika nivåer där engagemangets omfattning och det egna ansvaret ökar för varje steg.

För att delta i aktiviteter/sysselsättning måste du ha ett beslut om insats enligt LSS/SoL. (Kontaktuppgifter till handläggare se högerspalten)

Kontakt

5:an 0150-568 69
Träffpunkt Fredsgatan 0150-104 12
Oppundavägen 62, 0150-568 98

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Enhetschef Arbete/sysselsättning
Telefon: 0150-569 10
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*