Arbete och sysselsättning vid psykisk ohälsa

Öppen verksamhet

Socialpsykiatrin har lokaler för öppen verksamhet på Drottninggatan 5, "5:an",  i centrala Katrineholm.
Dit är personer med psykiska funktionsnedsättningar välkomna för att få del av social gemenskap, ägna sig åt hobbyverksamhet, delta i studiecirklar med mera.
Där finns också ett café som brukarna driver samt textil- och köksgrupp.

Aktiviteter/sysselsättning

På Fredsgatan 6 finns en träffpunkt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Där ordnas individanpassad verksamhet, kurser och olika friskvårdsaktiviteter.

På Oppundavägen 62 finns snickeri, monteringsarbete och vaktmästeri.

Socialpsykiatrins dagliga verksamhet ingår i en rehabiliteringstrappa på olika nivåer där engagemangets omfattning och det egna ansvaret ökar för varje steg.

För att delta i aktiviteter/sysselsättning måste du ha ett beslut om insats enligt LSS/SoL.

Kontakt

Drottninggatan 5, 0150-569 68
Fredsgatan 6, 0150-104 12
Oppundavägen 62, 0150-568 69

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Enhetschef Arbete/sysselsättning
Telefon: 0150-569 10
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*