Boendestöd vid psykisk ohälsa

Boendestöd är till för personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bor i egen ordinär bostad. Det kan till exempel handla om att klara hemmets skötsel, göra ärenden, ta kontakt med myndigheter men också att bryta ensamhet, stärka självkänslan och utveckla det sociala livet.

I Katrineholm finns två former av boendestödsgrupper

Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  • Personalen har psykiatrisk utbildning och långvarig erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kontakt
Enhetschef, 0150-568 12
Boendestöd socialpsykiatri, Bievägen 14, 0150-569 40
Boendestöd socialpsykiatri, Rönngatan 1, 0150-568 58
Boendestöd, Enen, 0150-569 41

Boendestöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Personalen har erfarenheter och kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsätttningar.

Kontakt
Enhetschef, 0150- 568 12
Boendestöd neuropsykiatri, Pantern, 0150-575 56

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*