Avlösar- och ledsagarservice

Avlösarservice

Om du vårdar ett barn eller en anhörig med funktionsnedsättning i ditt hem, har du möjlighet att få avlösarservice i hemmet.
Samma möjlighet finns för dig som är familjehemsförälder.

Har du frågor eller vill du ansöka om avlösarservice kontakta någon av våra LSS-handläggare.

Kontakt

Enhetschef, 0150-568 12
Samordnare, 0150-569 88

 

Ledsagarservice

En ledsagare ska ge dig som har en funktionsnedsättning ökad möjlighet att leva ett normalt liv och vara med i samhällets gemenskap.

Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till din bostad eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Det kan exempelvis gälla fritidsaktiviteter och kulturliv.

Vill du ansökan om ledsagare eller har frågor kontakta våra LSS-handläggare.

Kontakt
Samordnare, 0150-569 88

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*