Tillbaka Lättläst

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp till personer med psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa
kan bland annat få hjälp med

 • Aktiviteter och sysselsättning
 • Avlösarservice/ledsagarservice
 • Boende/boendestöd
 • Färdtjänst
 • God man
 • Hjälp i hemmet (hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution)
 • Hjälpmedel
 • Kontaktperson
 • Larm
 • Personligt ombud
 • Tandvård

Hjälpen grundas på två lagar
Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
ansvarar för att följa upp att kommunen följer lagen.

Ansöka om stöd

Du kan ringa
till en LSS-handläggare
på vård- och omsorgs-förvaltningen.

LSS-handläggaren kontrollerar
om du har rätt att få stöd
och att du får det stöd du behöver.

Beslut

När LSS-handläggaren kontrollerat
att allt är rätt
får du ett brev med beslutet
med posten.

Är du missnöjd med beslutet
kan du skriva till Förvaltningsrätten
och klaga.

Stödet är oftast gratis

Det stöd som du kan få enligt LSS
är oftast gratis.

Men du betalar din hyra
och din mat själv.

Frågor


Har du frågor?
Ring Vård och omsorg Direkt, på telefon 0150-48 80 30. 
De hjälper dig att komma rätt.

Du kan även kontakta
någon av LSS-handläggarna.
Telefonnummer finns i högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*