15 juni 2016

Brukarföreningar

Attention KFV-regionen

Intresseförening för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Kontaktuppgifter till lokalförening till Riksförbundet Attention

 

Autism & Aspergerföreningen Södermanland

Intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd

Autism & Aspergerföreningen

 

FUB

För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning.
En intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB

 

IFSAP KFV

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

IFSAP

 

NSPH Sörmland

Nationell samverkan för psykisk hälsa - ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Nationell samverkan för psykisk hälsa

 

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa.
Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Riksförbundet för social och mental hälsa

 

Föreningar i Katrineholm

Uppgifter om föreningar som är aktiva i Katrineholms kommun finns i kommunens föreningsregister.
När du öppnat sidan - klicka på Föreningsregister i vänsterspalten och välj den kategori du är intresserad av.

Kommunens föreningsregister

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*