Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Katrineholms kommun har två särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Boendena heter Viljan och Skogsbrynet.

För mer information kontakta LSS-handläggarna.

Kontakt
Enhetschef, 0150-569 52
Viljan, 0150-577 87
Skogsbrynet, 0150-568 23

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*