Tillbaka Lättläst

Vem kan få hjälp?


Du kan få en god man
om du är sjuk eller av andra skäl
får svårt att klara dig själv.

Det är tingsrätten som bestämmer
om god man och förvaltare.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*